EO ökar produktionskapaciteten!

EO Grafiska är sedan den 4 maj 2020 en del av Scandinavian Print Group. Koncernen har ca 550 medarbetare och en omsättning på ca 800 Mkr. I koncernen ingår sedan 2019 de svenska företagen E-print och Östertälje tryckeri.

EO Grafiska ökar produktionskapaciteten i Skarpnäck i sommar.

Under sommaren kommer produktionskapaciteten i Skarpnäck öka när E-Print och Östertälje Tryckeri flyttar sina verksamheter till EOs lokaler. Det innebär att EO får större bredd och fler produktionsresurser, framförallt när det gäller digitaltryck och efterbehandling.

Större produktionsmöjligheter och rätt IT-lösningar

För större produktioner och produktioner med längre ledtider finns även en väl utvecklad produktionslogistik i såväl Danmark som Polen. Tillsammans med dig som kund bestämmer vi hur och var ditt material ska produceras. I kombination med rätt IT-lösningar gör det vårt erbjudande än mer attraktivt för dig som kund.

Vi fortsätter att vara EO Grafiska

Du som kund kan känna dig trygg med att ha samma kontaktpersoner och EO behåller sitt varumärke och erbjudande med samma organisationsnr. Förändringarna innebär bara fördelar för dig som kund. Ett starkare EO med större och fler möjligheter helt enkelt.