EO söker en IT-Projektledare

Vi söker dig som vill vara en del av vårt växande IT-team. Du förväntas vara delaktig i utveckling och support av våra IT-lösningar. Vi söker dig som vill ta ansvar och vara drivande i vår framtida utveckling i enlighet med vår strategi.

Arbetsuppgifter
Utveckling, systemuppsättning, underhåll och support av befintliga IT-system samt jobba aktivt med vidareutveckling av våra IT-tjänster.
– Fungera som projektledare och support mot kunder som använder våra systemlösningar.
– Stötta säljorganisationen och produktionen med IT-stöd och systemlösningar.
– Rapportera avvikelser och vara delaktig i det framåtriktade arbetet så att rätt åtgärder sätts in som löser dessa på kort och lång sikt.

Befogenheter
Arbeta självständigt med att identifiera förbättringar samt fel och brister i våra tjänster. Stoppa upp produktionen eller utvecklingen och arbeta fram en lösning med ansvarig på EO.

Erfarenhet och bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet från grafisk produktion. Du ska även ha goda IT-kunskaper, ha arbetat aktivt med IT som verktyg för att effektivisera arbetsprocesser internt och mot kund. Rapportering sker till IT-chef. Intresserad? Kontakta tommye@eo.se