En riktigt bra lösning för Sveriges filmbolag och biografer

Kunder & case / Filmbolag & Biografer

En plattform för beställning, produktion & distribution

Filmbranschen i Sverige består idag av fem stora filmbolag samt ett antal mindre aktörer. Ungefär 400 biografer visar aktivt filmer runt om i Sverige. LED-skärmar och affischer utgör den absolut viktigaste delen för att marknadsföra nya filmer för biograferna. EO har tillsammans med de stora filmbolagen utvecklat en unik plattform för beställning, produktion och distribution. När Helena Fagerstam, försäljningschef på Twentieth Century Fox insåg att de hade ett föråldrat och opålitligt system för distributionen av affischer och marknadsmaterial skapade hon tillsammans med EO en plattform som mer eller mindre revolutionerat hur material produceras och distribueras inom branschen.

Bättre valmöjligheter

– Vår tidigare lösning var föråldrad och saknade flexibilitet. Biograferna hade inget inflytande över när och hur de ville marknadsföra sig. De kunde inte välja vilket material de ville beställa och var tvingade att ringa eller maila för att beställa affischer utöver ordinarie distribution.

Största vinsterna

– ​​​​​​​Den största vinsten för biograferna med EOs distributionslösning är att de själva fått större inflytande över hur de ska marknadsföra sig. De kan påverka och vara delaktiga hur många affischer de behöver, när de behöver dem och välja exakt det antal affischer som de önskar.

​​​​​​​– För oss som filmbolag så är de största vinsterna sänkta kostnader och miljövinster genom en smart distributionslösning tillsammans med de andra filmbolagen. Att kostnaden blivit väsentligt lägre är superviktigt. Speciellt för biograferna som ofta själva står för portokostnaden.

Stora möjligheter & nöjda kunder

​​​​​​​Själv ser jag stora möjligheter med lösningen. Till exempel att vi kan utnyttja att pusha ut marknadsmaterial via nyhetsbrevet direkt till biograferna i samband med olika kampanjer, som kan samdistribueras med annat material. Vi har även skickat ut en kundenkät till våra biografer, den visade att väldigt många biografer är extremt nöjda och tycker att det på flera sätt blivit en otroligt bra lösning, det är jättekul avslutar Helena

Image

Låt oss hjälpa dig

Nå dina kunder snabbt, säkert och automatiskt

Vill du veta mer om hur automatiserade trycksaksflöden kan förbättra er kommunikationslogistik?
Hör av dig till oss