Effektiv produktion av marknadsmaterial

Kunder & case / Hemköp

Hemköp är med sina 180 butiker ett av de ledande företagen inom dagligvaruhandeln. För att ständigt göra sig påmind i kundernas medvetande krävs omfattande marknadskommunikation.

För att effektivisera produktionen av flygblad, bonusbrev, annonser, affischer och butiksmaterial samarbetar Hemköp med EO.
– Vårt material är rikstäckande och butiksanpassat så det blir många original. EOs digitala projektledare fungerar jättebra, berättar Lena Andersson som är reklamchef på Hemköp.

EO producerar de flesta originalen till Hemköps marknadskommunikation.

Allt sker i verktyget

Produktionen går till så att Hemköp lägger uppdragen i projektverktyget. Det kan vara produktion både där det finns färdiga mallar och produktion utan mallar.

EO fångar upp ordern, gör originalet och ett kvitto på att det finns ett korrektur skickas till Hemköp som granskar.

Enkelt att förstå och använda

– Projektverktyget är enkelt att förstå och använda, tycker Lena Andersson.

I Hemköps fall finns inga kopplingar till databas och själva verktyget ligger i molnet.

– Vi är helnöjda med hur lösningen fungerar, EO är snabba och flexibla.

Image

Låt oss hjälpa dig

Nå dina kunder snabbt, säkert och automatiskt

Vill du veta mer om hur automatiserade trycksaksflöden kan förbättra er kommunikationslogistik?
Hör av dig till oss