Beställningsportal
underlättar för
marknads-kommunikationen

Kunder & case / Permobil

Permobil automatiserade säljmaterial

Permobil är en av världens största tillverkare av elektriska rullstolar. Liksom många tillverkningsföretag har Permobil många modeller som säljs på flera marknader. Produktinformationen måste alltid vara aktuell. EO skapade en lösning för Permobil som eliminerade trycksakslager och inaktuella versioner.

– Alla våra produkter presenteras med varsitt fyrsidigt datablad, berättar Towe Tudare som är Marketing Communications Manager på Permobils huvudkontor i Timrå.

​​​​​​​Den tidigare lösningen var traditionell. Varje datablad trycktes upp i förväg och lagrades i väntan på distribution till de olika marknaderna.

Print on demand med distribution inom EU

Idag ser lösningen helt annorlunda ut. Ansvariga för Permobils olika marknader beställer aktuella produktdatablad från en webbportal hos EO.

EO trycker och distribuerar bladen direkt till det aktuella landskontoret.
– Jag ser till att de senaste filerna alltid ligger i portalen, säger Towe. Säljarna i respektive land kan beställa upp till 1000 blad själva. Behövs fler, till exempel vid en mässa, gör vi en manuell beställning.

Permobil använder webbportalen för sina marknader inom EU, i dagsläget sju länder.
– Våra medarbetare är nöjda och de får sitt material snabbt.

Bättre service till kunderna

– Den största vinsten med automatiseringen är förstås att våra kunder är så nöjda, säger Mikael Jakobsson. – Vi kan hålla den leverans vi lovat och det blir inga fel. EO är flexibla och snabba med att svara på frågor. Vi har god erfarenhet av både produktionsteamet och utvecklingsteamet.

Alltid jämn kvalitet

Med lösningen säkras kvaliteten på produktdatabladen. Oavsett modell eller språk har bladen alltid samma papperskvalitet och tryckprofil. Kvalitetskontrollen skapar enhetlighet.

Användarvänlig portal

Towe Tudare upplever att portalen är mycket enkel att använda. Den är lättöverskådlig och beställaren får alltid se en förhandsvisning av det beställda bladet så att det blir rätt. – Systemet är smidigt eftersom jag inte behöver vara mellanhand mellan organisationen och tryckeriet, menar hon.
Image

Låt oss hjälpa dig

Nå dina kunder snabbt, säkert och automatiskt

Vill du veta mer om hur automatiserade trycksaksflöden kan förbättra er kommunikationslogistik?
Hör av dig till oss