Nu blir det filmtime!

Vi välkomnar SF, Fox, UIP och Nordisk Film som nya kunder i vår gemensamma logistiklösning för Sveriges biografer. Lösningen möjliggör samdistribution och beställning för ca 400 biografer runt om i landet.