Vi skapar automatiserade flöden för ditt marknadsmaterial

Om EO

Alla kunder är unika, men har också mycket gemensamt. För oss på EO är det viktigt att hålla isär vad som är vad. I det unika finns er särprägel, i det gemensamma finns effektivisering. Genom att förbättra logistiken i trycksaksflödena, anpassat till er organisation, skapas förutsättningar till bättre resultat.

Image

Där digitalisering och tryckeritjänster möts

EO erbjuder bland annat offset, digitaltryck, storformatstryck och flera andra specialtjänster. Men vi fokuserar på mötet mellan digitalisering och tryckeritjänster. Trycksaker är i sig lika sedan länge, det som skapar mervärde idag är hur effektiv produktion och distribution kan bli. Ett mer automatiserat flöde gör hela processen mer effektiv och förkortar tid till marknad.
Image

Flexibilitet ger effektivitet

Andan i vår organisation är flexibilitet. Vi ser förändring som det enda konstanta. Därför ser vi till att det ordnar sig när dina förutsättningar plötsligt förändras. Personliga kontakter är effektiva för att lösa sådant som avviker från det normala. För det löpande och rutinmässiga har vi digitala tjänster.

Image

Innovation i generna

EOs resa började 1985 och sedan dess har den grafiska branschen förändrats totalt. Men genom att alltid vara innovativa och vakna för förändringar har vi utvecklats med, och ofta före, vår tid. Idag utvecklar vi helhetslösningar för automatiserade trycksaksflöden. Vi specialiserar oss på hela logistiken i produktioner, från insamling av data till slutleverans hos era kunder.

Image

Miljö och kvalitet är prioritet i vår vardag

Vår syn på miljö- och kvalitetsfrågor är ständiga utvecklingsområden där vi vill vara i framkant.

Image

Kvalitetspolicyn

Genom smarta och effektiva tryck- och logistikflöden verkar EO för ständiga förbättringar av både kvalitet och leverans, vilket skapar nöjda kunder och medarbetare. Helt enkelt.
Image

Miljöpolicyn

EO minimerar våra kunders och vår egen miljöpåverkan genom smarta och effektiva tryck- och logistikflöden. Helt enkelt.
Image

Så här arbetar vi med GDPR

GDPR-regelverket är ett EU-direktiv som innebär att både du som kund och vi som leverantör har ett stort ansvar för hur vi hanterar personuppgifter. För att kunna göra det så att du som kund ska kunna känna dig säker har vi fastställt ett antal rutiner och arbetssätt.

När EO agerar som personuppgiftsbiträde enligt GDPR.

När vi har tryckuppdrag som är personaliserade eller uppdrag som innefattar datadriven kommunikation agerar EO som personuppgiftsbiträde. Du som kund kan då känna dig trygg att vi följer för regelverket inom GDPR. Här hittar du vår policy som beskriver vårt arbetssätt när du som kund är personuppgiftsansvarig och EO agerar som personuppgiftsbiträde.

När EO agerar som personuppgiftsansvarig enligt GDPR.

EO garanterar även en varsam hantering av dina egna personuppgifter. För att kunna kommunicera med dig som kund på ett relevant sätt har vi därför tagit fram en personuppgiftspolicy som du hittar här.

Säker kommunikation, filöverföring enligt GDPR.

Säker filöverföring (krypterad) till EO Grafiska görs främst via tjänsten Wetransfer https://eo.wetransfer.com/

Eller via SFTP, önskas en SFTP inloggning kontakta din projektledare för inloggningsuppgifter. E-post saknar kryptering, därför använder EO inte E-post för överföring av personuppgifter.

Låt oss hjälpa dig

Nå dina kunder snabbt, säkert och automatiskt

Vill du veta mer om hur automatiserade trycksaksflöden kan förbättra er kommunikationslogistik?
Hör av dig till oss