Vi skapar automatiserade flöden för ditt marknadsmaterial

Om EO

Alla kunder är unika, men har också mycket gemensamt. För oss på EO är det viktigt att hålla isär vad som är vad. I det unika finns er särprägel, i det gemensamma finns effektivisering. Genom att förbättra logistiken i trycksaksflödena, anpassat till er organisation, skapas förutsättningar till bättre resultat.

Image

Där digitalisering och tryckeritjänster möts

EO erbjuder bland annat offset, digitaltryck, storformatstryck och flera andra specialtjänster. Men vi fokuserar på mötet mellan digitalisering och tryckeritjänster. Trycksaker är i sig lika sedan länge, det som skapar mervärde idag är hur effektiv produktion och distribution kan bli. Ett mer automatiserat flöde gör hela processen mer effektiv och förkortar tid till marknad.
Image

Flexibilitet ger effektivitet

Andan i vår organisation är flexibilitet. Vi ser förändring som det enda konstanta. Därför ser vi till att det ordnar sig när dina förutsättningar plötsligt förändras. Personliga kontakter är effektiva för att lösa sådant som avviker från det normala. För det löpande och rutinmässiga har vi digitala tjänster.

Image

Innovation i generna

EOs resa började 1985 och sedan dess har den grafiska branschen förändrats totalt. Men genom att alltid vara innovativa och vakna för förändringar har vi utvecklats med, och ofta före, vår tid. Idag utvecklar vi helhetslösningar för automatiserade trycksaksflöden. Vi specialiserar oss på hela logistiken i produktioner, från insamling av data till slutleverans hos era kunder.

Image

Miljö och kvalitet är prioritet i vår vardag

Vår syn på miljö- och kvalitetsfrågor är ständiga utvecklingsområden där vi vill vara i framkant.

Image

Kvalitetspolicyn

• Vi ska verka för att överenskommet material lämnas och ger en så felfri och effektiv produktion som möjligt efter rådande förutsättningar.

• Vi ska arbeta med kompetensutveckling, vara lyhörda för förändringar som kan påverka arbetsflödet och ger en ökad arbetstillfredsställelse.

• Vi ska arbeta med ständiga förbättringar av kvalitetssystemet för att skapa ett säkert och effektivt arbetsflöde.

• Vi ska genom vårt kvalitetsarbete verka för långsiktig lönsamhet och goda kundrelationer.

Image

Miljöpolicyn

• Miljötänkande ska genomsyra hela vår verksamhet.

• Våra medarbetare ska ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

• Vi ska följa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.

• Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer. På så vis ska vi förbättra oss genom  miljömedvetenhet i vårt val av samarbetsparter, både vid försäljning och inköp.

Låt oss hjälpa dig

Nå dina kunder snabbt, säkert och automatiskt

Vill du veta mer om hur automatiserade trycksaksflöden kan förbättra er kommunikationslogistik?
Hör av dig till oss