Personunika utskick för Hemköp

Hemköp är en av våra kunder som vi gör variabelprintade utskick för. I deras lojalitetskommunikation kopplar vi ihop bonuskunderna med rätt butik och rätt EAN-kod för rabatterna i respektive butik.

Variabelprint behöver inte enbart vara namn och adresser, vi kopplar även ihop bilder, koder, logotyper eller allt annat som finns i din databas och som du har behov av.

Vill du veta mer? Kontakta Anette på 08-442 19 13