EO Grafiska blir en del av SPG

EO Grafiska blir en del av Scandinavian Print Group. I koncernen ingår sedan 2019 de svenska företagen E-print och Östertälje tryckeri. SPG är sedan tidigare en ledande aktör på den skandinaviska marknaden och består av ett 10-tal tryckerier, bl a Eurographic, Scandinavian Book och LaserTryk.  –  Förvärvet av EO Grafiska är en viktig pusselbit för SPG. Den visar tydligt att …