Tryckt utskick med digital återkoppling

HELP Försäkring erbjuder juridiska försäkringar till privatpersoner. I Sverige har man en unik produkt som ger en egen jurist, fria juristtimmar och ett rättskydd upp till 2 miljoner kr, till en låg månadspremie. Avtal med HELP tecknas oftast av fackförbund och andra organisationer, som sedan erbjuder sina medlemmar en Juristförsäkring som medlemsförmån.

Maria Ekermann, marknadschef på HELP, behövde hjälp att göra ett riktat utskick med ett erbjudande till fackförbundet Naturvetarnas 32 000 medlemmar. EOs byrå arbetade fram ett förslag enligt HELPs grafiska profil som samtidigt harmonierade med Naturvetarnas profil. Utskicket, som bestod av 5 enheter varav 2 med variabler, matchades med Naturvetarnas adressdatabas. Mottagarna kunde respondera på en blankett som postades till EO. EO ansvarade för hela returhanteringen via en specialbyggd lösning samt scannade och katalogiserade svaren. Informationen samlades in och levererades i två separata databaser till Naturvetarna.

– Samarbetet fungerade utmärkt, säger Maria Ekermann. Jag är speciellt nöjd med att hur den grafiska profilen applicerades. Förbundet ville ha en egen touch på utseendet, med ett eget grafiskt element. Samtidigt skulle HELP synas och detta lyckades EO verkligen med.

– Tidigare när vi genomfört denna typ av erbjudanden har det varit mycket mer tidskrävande med ett stort inslag av manuellt arbete. Med sin databaslösning löste EO hela flödet på ett säkert och tidsbesparande sätt.