Vi tänker annorlunda

Du behöver inte bara trycka stort utan du har möjlighet att trycka på annat material än papper i vår storformatsskrivare. Flera av våra kunder har upptäckt möjligheterna med annorlunda material. Allt ifrån tapeter, affischer på tyvek, skyltar på metall eller plexi, magnetvåder till butik förutom vepor, till roll-ups och figurstansade dekaler.